Grupa REPRIN

O firmie

Grupa REPRIN zajmuje się diagnostyką wibroakustyczną maszyn i urządzeń w przemyśle i środowisku pracy. W oparciu o pomiary i ich analizę wdrażamy skuteczne rozwiązania modelujące pożądany efekt .
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych w procesie produkcyjnym powoduje ich zużycie, spadek parametrów wydajnościowych , wzrost hałasu a w skrajnych przypadkach może zagrażać bezpieczeństwu pracy.

Pomiary wibroakustyczne wykonywane przez REPRIN pozwalają precyzyjnie określić stan eksploatacji maszyn, wskazać przyczynę i zaplanować proces remontu maszyny i całej linii produkcyjnej. 

WIBROAKUSTYKA

Bezpieczna przyszłość twoich maszyn

W celu analizy bieżącego stanu technicznego maszyn realizuje się diagnostykę opartą o pomiar intensywności sygnału układu wibroakustycznego. W ten sposób można zaobserwować pojawienie się sygnałów świadczących o niesprawności np. napędu maszyny, które w konsekwencji mogą prowadzić do jego mechanicznego uszkodzenia. Służby utrzymania ruchu technicznego kontrolują by jak najwcześniej zdiagnozować wstępnie i w dogodnym czasie usunąć wykryte usterki, bądź dokonać wymianę zużytych części maszyny. Wibracje mechaniczne, generowane przez różnego rodzaju źródła, mogą powodować uszkodzenia konstrukcji mechanicznych i zakłócać prawidłową ich pracę, a także przyspieszać zużycie elementów prowadząc w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia. Prawie zawsze drgania są również bezpośrednią przyczyną hałasu, stąd zaleca się aby przeprowadzać badania równocześnie.